.comment-link {margin-left:.6em;}

سکوت سنگين

Thursday, October 12, 2006

کارگران مشغول کارند، اروتيک ترين فيلم ايرانی بعد انقلاب؟

«کارگران مشغول کارند» داستان سورئال چند مرد ميانسال رو تعريف می‌کنه که توی جاده به سنگ عجيبی برخورد می‌کنند و تصميم می‌گيرند که سنگ رو به پايين دره بندازن. کل فيلم ماجرای اين آدمهاست و چالش خودساخته‌شون. در مقطعی از فيلم چند تا از آشناهای مونث‌شان هم بهشان ملحق می‌شن و در حين صحبت‌ها و کنش‌هاشون شخصيت‌ها و روابط‌شون رو بيشتر می‌شناسيم.
هر فيلمی رو می‌شه هزاران جور مختلف بررسی کرد. اين هم برداشت فرويدی من از فيلمه که مسلما نمی‌شه توی گزارشم برای مجله فيلم بيارمش:
سنگی که در زمين فرو رفته شباهت نسبتا زيادی به آلت تناسلی مردانه در حال برانگيختگی (phallus) داره (که در ريويوهای زيادی به اين نکته اشاره شده بدون اينکه راجع‌بهش بحث بشه). می‌شه به شکلی استعاری به فيلم مثل يه رابطه جنسی نگاه کرد که برخوردهايی که بين مردها و زنهای فيلم پيش مياد مويد اين قضيه می‌تونن باشن. عصبانيت و تندخويی آتيلا پسيانی در لحظه‌های پايانی فيلم در لحظاتی قبل سقوط سنگ (orgasm) و آرامش و نگاه خسته‌ش بعد از سقوط سنگ نقطه‌گذاری‌های مناسبی برای اين فرضيه هستند.

2 Comments:

At 9:24 AM, Anonymous Mohsen Azarm said...

بابا تو ديگه كي هستي؟

 
At 12:11 AM, Blogger divooneh said...

yani porne? netflix daratesh? ;;)

 

Post a Comment

<< Home